HĐND HUYỆN LONG ĐIỀN Thông qua quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, tầm nhìn 2050

Chia sẻ tin này:

Chiều 22/11, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) để thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Long Điền.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo Tờ trình về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Long Điền. Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp của huyện là 3.437,79ha; diện tích đất phi nông nghiệp 4.329,44 ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.585,92ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp 45,27 ha; khai thác 36,3ha diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích gồm: đất thương mại dịch vụ 222,72ha, đất giao thông 2,14ha, đất thủy lợi 5,2ha, đất cơ sở văn hóa 2ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 4,24ha. Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 có tổng cộng 97 dự án với tổng diện tích 1.718,45ha (gồm 57 dự án chuyển tiếp và 40 dự án phát sinh).

Với tinh thần trách nhiệm, 28 đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Long Điền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Điền đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện cụ thể hóa Nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện Nghị quyết để trình Thường trực HÐND huyện xem xét, điều chỉnh bảo đảm với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm